НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Бр. 40  (Maj 2022)

УВОДНИК
Стокић Симончић, Гордана: Националне библиотеке

ТЕМА
Васић, Данијела: Национална парламентарна библиотека у Jапану
Карановић, Владимир: Национална библиотека у Мадриду и дух просветитељства
Ђурашиновић, Биљана: У подножју Кавказа: књижна култура Грузије од средњег века до савременог доба

БИБЛИОТЕКА
Стокић Симончић, Гордана; Стошић, Анђела: Љубица Марковић – градитељка библиотекарске струке у Србији

ОДРАЗ
Радић, Радивој: Школство и образовање у средњовековној Србији
Живковић, Весна; Панић, Јелка: Значај дигиталних библиотека у подстицању самосталног учења у мултимедијском окружењу
Мутавџић, Предраг: Књига као део фразеологије (на примеру грчког, румунског и српског језика)

ИЗЛОГ
Сабовљев, Драгана: Књига о Димитрију Кириловићу – очима библиотекара (Будаћ, Љубица. Др Димитрије Кириловић: Архивист, библиотекар и научни радник: Живот у служби заштите културне баштине Војводине. Нови Сад, 2021)
Драгосавац, Бранка: Први доктор библиотекарства у Босни и Херцеговини (Петрић Башовић, Љубинка. Изабрани радови. Војислав Максимовић, прир. Источно Сарајево, 2021)
Тодоровић, Ивана: Водич кроз домаћу стручну периодику
Упутство за писање приказа књига
Упутство ауторима
Политика часописа