НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број


Слађана Галушка
ОШ „Милорад Мића Марковић“, Мала Иванча
sladjanagaluska@gmail.com

Анђелка Танчић Радосављевић
ОШ „Ратко Митровић“, Нови Београд
andjelka.tancic@gmail.com

Гордана Љубановић
Национална библиотека Црне Горе, Цетиње, Црна Гора
gordana.ljubanovic@cnb.me


Оштрење Оштрог Перца: Истраживање о информационој
и медијској писмености у основној школи


Сажетак
Оштро Перце је пројекат Друштва школских библиотекара Србије за унапређење информационе и медијске писмености (ИМП) у основној и средњој школи. Траје четири године и потребне су му модификације зато што су у међувремену усвојени образовни стандарди међупредметних компетенција који указују на потребу да се елементи ИМП уграде у раличите наставне предмете. Такође, запажање је ауторки да су елементи информационе писмености мање заступљени у школској пракси него елементи медијске писмености. Истраживање не поставља нову хипотезу, него треба да поткрепи искуства из праксе емпиријским подацима и да помогне у прилагођавању садржаја и активности пројекта, као и да допринесе даљој имплементацији елемената ИМП у наставни план и програм.

Кључне речи:
информациона писменост, медијска писменост, основно образовање, школски библиотекар, Србија, Оштро Перце, Основна школа „Милорад Мића Марковић“, ученици, наставнициПреузми пун текст (255 KB)