NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
O ČASOPISU NOVI BROJ POZIV SARADNICIMA ARHIVA PRETPLATA KONTAKT PRETRAGA
 

Ћирилица Latinica English
 


Anita Palfi
Gradska biblioteka Subotica
anita.palfi95@gmail.com

Vesna Rodić Lukić
Univerzitet u Novom Sadu
Pedagoški fakultet u Somboru
vesna.rodiclukic@uns.ac.rs

Jelena Rodić
Gradska biblioteka Subotica
jelena_rodic@yahoo.com

doi: 10.19090/cit.2023.43.22-30
Br. 43 (Novembar 2023), str. 22-30


Primena agilnog upravljanja projektima u bibliotekama:
Digitalna biblioteka Subotica


Sažetak

Kao institucija koja pruža pristup znanju, informacijama i resursima od javnog značaja, biblioteka ima neizostavnu ulogu u zadovoljavanju obrazovnih i kulturnih potreba društva. Da bi ispunila potrebe korisnika, mora neprestano da se prilagođava promenama u vremenu, tehnologiji i društvu. Iz tog razloga je ključno da ima kreativan, fleksibilan i agilan profil, koji podrazumeva brzu i efikasnu reakciju na zahteve korisnika, ali takođe podstiče timski rad, konstantnu komunikaciju, kao i razvoj novih koncepata rada – što su sve sastavni delovi kreativne ekonomije.
U okviru ovog rada prikazana je studija slučaja Gradske biblioteke Subotica (u daljem tekstu GBS), koja je u svoj rad implementirala agilno upravljanje radi unapređenja svojih bibliotečkih praksi. GBS primenjuje višefunkcionalnu i timsku strategiju koja omogućava razvoj zajedničkog rada u biblioteci i proces digitalizacije lokalnog kulturnog nasleđa. Ona podrazumeva proces izgradnje programa koji podstiče kreativno razmišljanje, usavršavanje, zajednički rad, kao i proces digitalizacije zavičajnog fonda, koristeći agilno upravljanje, koje naglašava vrednost saradnje i istraživanja u bibliotekama.
Cilj ovog rada je istraživanje značaja, vrednosti i efikasnosti agilnog upravljanja u bibliotekama na primeru rada GBS. Pored teorijskog dela, u tekstu je predstavljen i praktičan rad na digitalizaciji kulturnog nasleđa GBS uz korišćenje metoda agilnog upravljanja.


Ključne reči:

kreativna ekonomija, agilni menadžment, projektni menadžment, upravljanje, timski rad, digitalizacija, digitalna biblioteka, Gradska biblioteka Subotica


Primljeno: 3. juna 2023.
Ispravke rukopisa: 20. oktobra 2023.
Prihvaćeno za objavljivanje: 26. oktobra 2023.

Creative Commons License
Primena agilnog upravljanja projektima u bibliotekama: Digitalna biblioteka Subotica by Anita Palfi, Vesna Rodić Lukić, Jelena Rodić is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst