NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


    ČITALIŠTE: naučni časopis za teoriju i praksu bibliotekarstva, posvećen je razvoju i negovanju naučno-istraživačkog rada u oblastima istorije biblioteka, kulturološko-komunikološke i obrazovne funkcije bibliotekarstva, sociologije knjige i čitanja, informacione pismenosti, organizacije znanja, bibliografije, menadžmenta biblioteka i bibliotečko-informacionih sistema, kao i informacione i medijske tehnologije u kontekstu razvoja biblioteka.
    Objavljivanjem kompetentnih, recenziranih radova iz navedenih oblasti, ČITALIŠTE nastoji da doprinese jačanju bibliotekarstva kao nauke u Srbiji, da promoviše dijalog između teoretičara i praktičara, te da afirmiše biblioteke i bibliotekare kao nosioce razvoja društva.  [Više...]• 37. broj ČITALIŠTA dostupan u punom tekstu •

Rubrika TEMA u novom broju:  Univerzitetski i visokoškolski bibliotekari
– od podrške nastavi do zaštite kulturnog nasleđa


Stošić, Anđela; Đorđević, Ana: Obrazovna struktura zaposlenih u visokoškolskim i univerzitetskim bibliotekama Srbije
Abadić, Vesna; Gordić, Marija: Mega časopis – novi standard naučnih časopisa u nauci 2.0
Arsenijević, Danijela: Uticaj akademskih društvenih mreža na vidljivost naučnih radova istraživača
Andonovski, Jelena; Dakić, Nataša; Trtovac, Aleksandra: Pretražive digitalne rukopisne kolekcije: mogućnost za raščitavanje srpske ćirilice


 V I D E O   R E Z I M E I

Jelena Jovin:
Motiv čitanja na plakatima s kraja 19. veka u Digitalnim zbirkama Njujorške javne biblioteke

   
Copyright