NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ilustracija: Detalj sa glavnog ulaza u Nacionalnu biblioteku Španije. Skulptura Sv. Isidora Seviljskog (560–636), „poslednjeg učenjaka antičkog sveta“. http://www.bne.es/es/AreaPrensa/ MaterialGrafico/ImagenInstitucional/Sedes/ GabrielMunizBNEFachada0104.jpg
Ћирилица Latinica English
 

Čitalište ima rang vrhunskog naučnog časopisa nacionalnog značaja.


    ČITALIŠTE: naučni časopis za teoriju i praksu bibliotekarstva, posvećen je razvoju i negovanju naučno-istraživačkog rada u oblastima istorije biblioteka, kulturološko-komunikološke i obrazovne funkcije bibliotekarstva, sociologije knjige i čitanja, informacione pismenosti, organizacije znanja, bibliografije, menadžmenta biblioteka i bibliotečko-informacionih sistema, kao i informacione i medijske tehnologije u kontekstu razvoja biblioteka.
    Objavljivanjem kompetentnih, recenziranih radova iz navedenih oblasti, ČITALIŠTE nastoji da doprinese jačanju bibliotekarstva kao nauke u Srbiji, da promoviše dijalog između teoretičara i praktičara, te da afirmiše biblioteke i bibliotekare kao nosioce razvoja društva.  [Više...]• Objavljen je novi, 40. broj ČITALIŠTA •

Rubrika TEMA u novom broju:  Nacionalne biblioteke

Vasić, Danijela: Nacionalna parlamentarna biblioteka u Japanu
Karanović, Vladimir: Nacionalna biblioteka u Madridu i duh prosvetiteljstva
Đurašinović, Biljana: U podnožju Kavkaza: knjižna kultura Gruzije od srednjeg veka do savremenog doba


 V I D E O   R E Z I M E I

Jelena Jovin:
Motiv čitanja na plakatima s kraja 19. veka u Digitalnim zbirkama Njujorške javne biblioteke

   
Copyright