NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
O ČASOPISU NOVI BROJ POZIV SARADNICIMA ARHIVA PRETPLATA KONTAKT PRETRAGA
 

„Deutsche Nationalbibliothek“, Niederlassung Ffm, Foyer, „Armalamor“, Holz mit Stoffüberzug, Georg Baselitz, 1994.
Ћирилица Latinica English
 

Čitalište ima rang vrhunskog naučnog časopisa nacionalnog značaja.


    ČITALIŠTE: naučni časopis za teoriju i praksu bibliotekarstva, posvećen je razvoju i negovanju naučno-istraživačkog rada u oblastima istorije biblioteka, kulturološko-komunikološke i obrazovne funkcije bibliotekarstva, sociologije knjige i čitanja, informacione pismenosti, organizacije znanja, bibliografije, menadžmenta biblioteka i bibliotečko-informacionih sistema, kao i informacione i medijske tehnologije u kontekstu razvoja biblioteka.
    Objavljivanjem kompetentnih, recenziranih radova iz navedenih oblasti, ČITALIŠTE nastoji da doprinese jačanju bibliotekarstva kao nauke u Srbiji, da promoviše dijalog između teoretičara i praktičara, te da afirmiše biblioteke i bibliotekare kao nosioce razvoja društva.  [Više...]• 43. broj ČITALIŠTA dostupan u punom tekstu •

Rubrika TEMA u novom broju:  Nova paradigma kreativne ekonomije i biblioteke

Mikić, Hristina: Finansijske inovacije u bibliotekama
Rikalović, Gojko; Molnar, Dejan; Josipović, Sonja: Osnovne pretpostavke i principi ekonomije digitalnog bibliotekarstva
Palfi, Anita; Rodić Lukić, Vesna; Rodić, Jelena: Primena agilnog upravljanja projektima u bibliotekama: Digitalna biblioteka Subotica
Jokanović, Milena: Biblioteka kao mesto: povratak muzejonu


 V I D E O   R E Z I M E I

Jelena Jovin:
Motiv čitanja na plakatima s kraja 19. veka u Digitalnim zbirkama Njujorške javne biblioteke

   
Copyright