NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


ARHIVA

Br.42  (Maj 2023)
Tema: Specijalne biblioteke
Vukotić, Bojana: Specijalne biblioteke i biblioteke naučnoistraživačkih instituta i ustanova u Republici Srbiji 2019–2022
Drmanac, Mirko: Ekonomska evaluacija poslovanja specijalnih biblioteka: pristupi i metodološki okviri
Jovančićević, Milica; Merenik, Slavica: Formiranje i razvoj fonda Biblioteke Istorijskog instituta u Beogradu
Živanović, Vladimir: Biblioteka Udruženja likovnih umetnika Srbije
Markov, Mirjana: Nabavka bibliotečke građe u Biblioteci Instituta za uporedno pravo
Nikić, Sanja; Milovanović, Milan: Istorijski hod Biblioteke Arheološkog instituta u Beogradu kroz rad bibliotekara
Broj 42

Br.41  (Novembar 2022)
Tema: Bibliotekarski naučni časopisi i kriterijumi akademskog napredovanja
Todorović, Ivana: Periodika iz oblasti bibliotekarstva u Srbiji od 2017. do 2021. godine
Čudić, Marko: Časopisi i kriterijumi akademskog napredovanja u društveno-humanističkim naukama: uporedni pogled na trenutnu situaciju u Srbiji i Mađarskoj
Đorđević, Ana; Utvić, Miloš: Kvalitativni bibliometrijski indikatori u naučnim radovima deponovanim u institucionalni repozitorijum Hemijskog fakulteta
Broj 41

Br.40  (Maj 2022)
Tema: Nacionalne biblioteke
Vasić, Danijela: Nacionalna parlamentarna biblioteka u Japanu
Karanović, Vladimir: Nacionalna biblioteka u Madridu i duh prosvetiteljstva
Đurašinović, Biljana: U podnožju Kavkaza: knjižna kultura Gruzije od srednjeg veka do savremenog doba
Broj 40

Br.39  (Novembar 2021)
Tema: Biblioteke u vanrednim situacijama
Kumar, Kutty: Digital Academic Education during Covid-19 Pandemic – Perception of College and School students in Andhra Pradesh
Stropnik, Alka: Dva u jedan – pandemija i potres u knjižnicama na području Hrvatske
Jeremić, Predrag; Sabovljev, Dragana: Rad javnih biblioteka u Srbiji u vanrednim uslovima izazvanim pandemijom Covid-19
Milošević, Violeta: Javne biblioteke i zaštita kulturnog nasleđa u vreme vanrednih situacija
Cvejić, Nebojša: Biblioteke i crveni alarm: iskustvo Biblioteke šabačke u poplavi i pandemiji Covid-19
Broj 39

Br.38  (Maj 2021)
Tema: Knjiga – od vizantijske do digitalne
Radić, Radivoj: Vizantinci i pisana reč
Vojnović, Žarko: Hilandar i njegova „Srednja biblioteka“
Trijić, Vladan: Kodikološki ili materijalni opis rukopisa?
Drapšin, Aleksandra: Stara štampana knjiga u elektronskim bazama podataka
Broj 38

Br.37  (Novembar 2020)
Tema: Univerzitetski i visokoškolski bibliotekari – od podrške nastavi do zaštite kulturnog nasleđa
Stošić, Anđela; Đorđević, Ana: Obrazovna struktura zaposlenih u visokoškolskim i univerzitetskim bibliotekama Srbije
Abadić, Vesna; Gordić, Marija: Mega časopis – novi standard naučnih časopisa u nauci 2.0
Arsenijević, Danijela: Uticaj akademskih društvenih mreža na vidljivost naučnih radova istraživača
Andonovski, Jelena; Dakić, Nataša; Trtovac, Aleksandra: Pretražive digitalne rukopisne kolekcije: mogućnost za raščitavanje srpske ćirilice
Broj 37

Br.36  (Maj 2020)
Tema: Bibliotekari deci i mladima
Dragosavac, Branka; Ćorović, Ljubica: Mala sêla ili storytelling u povoju: program za decu javne biblioteke u Beogradu između dva svetska rata
Graovac, Tanja: Pričam ti istoriju: projekat storiteling radionica u saradnji zrenjaninskog Muzeja i Biblioteke
Trailović, Goran: Čitalački klub za osobe sa intelektualnim teškoćama
Petrić, Danijela: Modeli i mogućnosti stalnog stručnog usavršavanja knjižničara za djecu i mlade te njihov utjecaj na praksu
Pötsönen, Ulla: Children of Library Land – the Past, Present and Future of Finnish Library Services for Children and Young People
Akhter, Razina: Message to Children in Documents and Literature on Children’s Libraries and Librarians
Broj 36

Br.35  (Novembar 2019)
Tema: Ima li bibliotekara u bibliotekama?
Stošić, Anđela; Đorđević, Ana: Obrazovna struktura zaposlenih u javnim bibliotekama Srbije
Selihar, Karla; Vučković, Željko: Bibliotekarstvo u raljama života: od školovanja do zaposlenja
Madacki, Saša: Miris kiše: kadrovska politika tranzicionog bibliotekarstva na brdovitom Balkanu
Broj 35

Br.34  (Maj 2019)
Tema: Stručna zvanja – tri strane jedne medalje
Stojanović, Ivan: Stručna zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti u Republici Srbiji
Vojnović, Žarko: O nestručnom napredovanju i stručnom nazadovanju
Jovin, Jelena: Kreiranje i vođenje radionice za bibliotekare
Popović, Aleksandra; Stolić, Dragana; Kavaja Stanišić, Dejana: Doprinos Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković” stalnom stručnom usavršavanju zaposlenih u bibliotečko-informacionoj delatnosti
Broj 34

Br.33  (Novembar 2018)
Tema: Agenda 2030 i biblioteke
Mikić, Hristina: Kultura i Agenda održivog razvoja 2030
Vuksan, Vesna: Promenada 2030
Wyber, Stephen: A New Opportunity: The UN 2030 Agenda and Library Advocacy
Broj 33

Br.32  (Maj 2018)
Tema: Informaciona pismenost
Špiranec, Sonja: Kritička informacijska pismenost u akademskom kontekstu
Stokić Simončić, Gordana; Sabovljev, Dragana: Informaciona pismenost nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu
Trailović, Goran; Stokić Simončić, Gordana; Sabovljev, Dragana: Informaciona pismenost u svetlu statistike: srpske prilike
Kurbanoğlu, Serap: European Conference on Information Literacy (ECIL)
Broj 32

Br.31  (Novembar 2017)
Tema: Biblioteke i književnost
Sabovljev, Dragana; Arsenić, Vladimir: Polje književnosti u javnim bibliotekama u Srbiji
Matijević, Milica; Đorđević, Violeta: Biblioteke i bibliotekari u umetničkoj književnosti i popularnoj literaturi
Blagojević, Berislav; Pavlović, Marija: Biblioteka kao radionica i inspiracija
Gordić Petković, Vladislava: Biblioteka u sopstvenoj sobi: autorke, junakinje i knjige od Virdžinije Vulf do danas
Broj 31

Br.30  (Maj 2017)
Tema: Problemi i praksa otvorenog pristupa informacijma
Hermans, Emilie: Academic Libraries Meet Research Data Management: A Case Study of the University of Ghent’s Central Library’s Practices
Ševkušić, Milica: Defining the Editorial Policies of Open Access Journals in Serbia and the Role of Librarians in This Process
Stolić, Dragana: Iskustvo Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković” u uspostavljanju Digitalnog repozitorijuma Univerziteta u Beogradu – PHAIDRA
Vučkovac, Obrad: Povezivanje biblioteka i geografskih informacionih sistema
Broj 30

Br.29  (Novembar 2016)
Tema: Bibliotekarstvo u Srbiji: zakonodavni okvir i praksa
Sabovljev, Dragana: Bibliotečko zakonodavstvo i položaj zaposlenih u javnim bibliotekama u Srbiji
Milenković-Vuković, Biljana; Ševkušić, Milica: Biblioteke naučnoistraživačkih instituta i ustanova: zakonodavni okvir i praksa
Dragosavac, Branka: Pravna akta koja regulišu rad dečjih biblioteka i dečjih odeljenja javnih biblioteka
Grujić, Rade: Problematika javnih nabavki knjiga u bibliotekama
Stručna zvanja – predlozi za unapređenje i izmene Pravilnika o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti (Forum Bibliotekarskog društva Srbije, Narodna biblioteka Srbije, Beograd, 28. 9. 2016)
Broj 29

Br.28  (Maj 2016)
Tema: Komparativno i internacionalno u bibliotekarstvu
Đurašinović, Biljana M.: Internacionalno i komparativno bibliotekarstvo – definicije, predstavnici, razvoj i karakteristike koncepata
Vuksan, Vesna; Ninković, Milica: Međunarodni informacioni odnosi: digitalni jaz i inicijative za njegovo premošćavanje
Nikolić, Sandra; Đorđević, Milica: Međunarodne i regionalne asocijacije u bibliotečko-informacionoj delatnosti
Broj 28

Br.27  (Novembar 2015)
Tema: Biblioteke i izdavači
Vojnović, Žarko: Profesionalizacija odnosa izdavača i autora na primeru Knjižare Braće Jovanovića
Gordić Petković, Vladislava: Zašto je važan književni kanon: merila i vrednovanja
Trailović, Goran; Sabovljev, Dragana: Biblioteke i izdavači: Tačka Omega
Nabavna politika i sprovođenje otkupa publikacija za biblioteke
Broj 27

Br.26  (Maj 2015)
Tema: Školski bibliotekar – između stvarnog i mogućeg
Banek Zorica, Mihaela: Vrednovanje u području školskog knjižničarstva
Stokić Simončić, Gordana; Vučković, Željko: Profesionalno obrazovanje i stručno usavršavanje školskih bibliotekara u Srbiji
Grujić, Dragana: Metodička praksa u školskoj biblioteci
Galuška, Slađana: Školski bibliotekar i promocija rada škole
Galuška, Slađana; Tančić Radosavljević, Anđelka; Ljubanović, Gordana: Oštrenje Oštrog Perca: Istraživanje o informacionoj i medijskoj pismenosti u osnovnoj školi
Broj 26

Br.25  (Novembar 2014)
Tema: Profesionalna bibliotekarska udruženja
Đurašinović, Biljana M: Društvo jugoslovenskih bibliotekara - delovanje i dometi
Vuksan, Vesna: Bibliotekarsko društvo Srbije na pragu promena
Dowling, Michael: The American Library Association: Now and in the Future
Nastić, Olivera: Sekcija muzejskih bibliotekara i knjižničara Muzejskog društva Srbije
Ignjatović, Roksanda: Društvo školskih bibliotekara Srbije
Broj 25

Br.24  (Maj 2014)
Tema: Informaciona pismenost
Tibor Koltay: Big data, big literacies?
Helena Markulin, Lea Škorić, Jelka Petrak: Informacijska pismenost u visokoškolskom kurikulumu:
   sustavni pristup Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Jane Secker, Maria Bell: Developing Digital and Information Literacies in LSE Undergraduate Students
Senada Dizdar, Lejla Hajdarpašić: Razvoj informacijske pismenosti na Univerzitetu u Sarajevu
Gordana Stokić Simončić, Željko Vučković: Osvrt na objavljene izvore o informacionoj
   pismenosti u Srbiji
Broj 24

Br.23  (Novembar 2013)
Tema: Odnosi biblioteka s javnošću
Stokić Simončić, Gordana; Vuksan, Vesna: Praksa odnosa s javnošću u javnim bibliotekama Srbije
Marinković, Marjan: Odnosi sa javnošću u javnim bibliotekama: model rada Biblioteke grada Beograda
Starčević, Mirjana; Janičić, Radmila: Aktivnosti odnosa sa javnošću u Institutu Servantes u Beogradu
Serbanuta, Claudia; Pho, Annie: Public Relations Powered by Cycling Librarians
Broj 23

Br.22  (Maj 2013)
Tema: Baštinske ustanove kulture, institucije javnog pamćenja, heritologija, mnemozofija...
Šola, Tomislav: Ustanove javne memorije i njihova priroda
Krivošejev, Vladimir: Visoko obrazovanje stručnih kadrova za rad u baštinskim ustanovama:
   sa posebnim osvrtom na muzeje
Miklošević, Željka; Vujić, Žarka: Višesmjerna kulturno-društvena komunikacija u virtualnom
   okružju kao temelj zajedničkog djelovanja baštinskih ustanova
Mandić, Slobodan: Intersektorska saradnja baštinskih institucija kulture – neiskorišćeni
   potencijal veba
Ilieva Nikolovska, Anita: Dokumentacija muzejskih kolekcija
Trailović, Goran: Saradnja biblioteka, arhiva i muzeja
Broj 22

Br.21  (Novembar 2012)
Tema: Kultura i ekonomija
Mikić, Hristina: Kultura i ekonomija: tržište u kulturi i njegovi savremeni trendovi
Rikalović, Gojko: Teorijsko-metodološke osnove merenja efekata tehnološkog progresa
   na razvoj bibliotekarstva
Vučković, Željko: Javne biblioteke kao faktor razvoja kreativne ekonomije i kulturnog turizma
Molnar, Dejan: Kultura kao pokretač razvoja kreativnih gradova i regiona
Devetaković, Stevan: Teritorijalni kapital i razvojne mogućnosti prostora
Blagojević, Predrag: Zakonski okviri društvene odgovornosti korporativnog sektora
Knežević, Borisav: Javne nabavke u kulturi s posebnim osvrtom na bibliotečku delatnost
Broj 21

Br.20  (Maj 2012)
Tema: Knjiga, kultura i obrazovanje u digitalnom dobu
Jarić, Isidora: Digitalizacija, kulturna promena i novi društveni ugovor(i)
Gordić Petković, Vladislava: Kultura ekrana i nove strategije čitanja: od linearnog
   do ikoničkog
Vučković, Željko; Stokić Simončić, Gordana: Paradoksi znanja u digitalnom svetu
Mikić, Hristina: Od kulture do kreativne ekonomije: tendencije u finansiranju kulture
   i položaj bibliotečke delatnosti
Radić-Bojanić, Biljana; Topalov, Jagoda: Elektronski izvori COBISS i KoBSON u funkciji
   visokoškolskog obrazovanja: stavovi i navike studenata korisnika
Broj 20

Br.19  (Novembar 2011)
Tema: Smisao čitanja u doba interneta
Božić, Jadranka: (Post)kultura čitanja: vreme izazova
Vučković, Željko; Stokić Simončić, Gordana: Čitanje, kliktanje i mišljenje u digitalnom dobu
Biljetina, Jelena: Javno čitanje: primeri dobre prakse u Velikoj Britaniji
Živanović, Biljana: Poezija i bibliotečki korisnici digitalne ere
Trailović, Goran: Program promocije knjige i čitanja „Jedna knjiga – jedan grad“
Radović, Miloje: Čitanje je putovanje u znanje
Begenišić, Dobrila: Promocija knjige i čitanja u Nemačkoj
Broj 19

Br.18  (Maj 2011)
Tema: Istorijska istraživanja u bibliotekarstvu
Deletić, Zdravko: Istorijska istraživanja u bibliotekarstvu
Mladenova, Marija: Čemu nas uči istorija biblioteka?
Aparac-Jelušić, Tatjana: Izazovi digitalnoga doba za oblikovanje akademskih obrazovnih
programa
Tomić, Marijana: Stara i rijetka građa u digitalno doba: je li povjesničarima knjige dovoljan bibliografski opis?
Mutavdžić, Predrag: O prvim štampanim prevodima Biblije na rumunski, albanski i aromunski
jezik
Broj 18

Pančevačko čitalište Brojeve od 1 do 17 možete preuzeti
na portalu "Pančevačko čitalište"