NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
O ČASOPISU NOVI BROJ POZIV SARADNICIMA ARHIVA PRETPLATA KONTAKT PRETRAGA
 

Ћирилица Latinica English
 


Gojko Rikalović
Univerzitet u Beogradu
Ekonomski fakultet
gojko.rikalovic@ekof.bg.ac.rs

Dejan Molnar
Univerzitet u Beogradu
Ekonomski fakultet
dejan.molnar@ekof.bg.ac.rs

Sonja Josipović
Univerzitet u Beogradu
Tehnološko-metalurški fakultet
sjosipovic@tmf.bg.ac.rs

doi: 10.19090/cit.2023.43.13-21
Br. 43 (Novembar 2023), str. 13-21


Osnovne pretpostavke i principi ekonomije digitalnog bibliotekarstva


Sažetak

Digitalne biblioteke kao važan segment kreativne ekonomije dobijaju sve više na značaju zahvaljujući novim i jedinstvenim uslugama koje pružaju na području obrazovnih, istraživačkih i kulturnih potreba. Predmet ovog rada je proučavanje i analiziranje ekonomskih aspekata razvoja digitalnog bibliotekarstva. Ekonomska održivost i izbor mehanizama za pokrivanje troškova i određivanja cena usluga predstavljaju glavne izazove kreiranja isplativih poslovnih modela u ovoj oblasti. Za dugoročnu ekonomsku održivost digitalnih biblioteka naročito su značajni pozitivni efekti saradnje sa drugim organizacijama, poput zajedničkog korišćenja različitih resursa kao neophodnog preduslova za smanjenje cena usluga i ukupnih troškova. Pored toga, u radu je predstavljeno pet osnovnih modela digitalnog bibliotečkog poslovanja, kao i različiti modeli finansiranja digitalnih biblioteka.


Ključne reči:

digitalno bibliotekarstvo, troškovi, cene, održivost, finansiranje, poslovni digitalni bibliotečki modeli


Primljeno: 16. oktobra 2023.
Prihvaćeno za objavljivanje: 24. oktobra 2023.

Creative Commons License
Osnovne pretpostavke i principi ekonomije digitalnog bibliotekarstva by Gojko Rikalović, Dejan Molnar, Sonja Josipović is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst