NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
ISSN 2217-5563
 

Novi broj
 
Struktura časopisa
Politika časopisa
Savet redakcije
Recenzenti
Redakcija
CIP
Chicago Style
Uputstvo autorimaЋирилица Latinica English
 


Sonja Špiranec
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet – Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Zagreb, Hrvatska
sspiran@ff zg.hr

doi: 10.19090/cit.2018.32.3-11
Br. 32 (maj 2018), str. 3-11


Kritička informacijska pismenost u akademskom kontekstu


Sažetak

Unatoč tomu što se informacijska pismenost danas neprijeporno može smatrati konsolidiranim teorijskim konceptom i prepoznatim praktičnim područjem djelovanja u knjižničarstvu, mnoge inicijalne postavke informacijske pismenosti danas se dovode u pitanje. Brojna preispitivanja i kritike koncepta, njegove svrhe i praktičkih manifestacija rezultirale su zaokretom prema kritičkoj informacijskoj pismenosti.
Cilj je ovoga rada utvrditi pruža li kritička informacijska pismenost jedinstven teorijski doprinos u suvremenim promišljanjima o informacijskoj pismenosti. U tu svrhu će se primjenom kvalitativnog pristupa analize literature ispitati osnovne ideje i konceptualna polazišta kritičke informacijske pismenosti te kontrastirati prevladavajući instrumentalno-operativni vid tumačenja informacijske pismenosti s kritičkim pristupima. Pritom će se pokušati utvrditi koliko koncepti kritičke informacijske pismenosti refl ektiraju pitanja, dileme i probleme koji su u posljednjih nekoliko desetljeća ustanovljeni u teoriji i praksi informacijskog opismenjivanja i pružaju li zadovoljavajuće uporište za uočene nedostatke, s posebnim osvrtom na visokoškolski kontekst.


Ključne reči:

kritička informacijska pismenost, visoko obrazovanje, standardi, Okvir za informacijsku pismenost u visokom obrazovanju, teorijsko utemeljenje, tržište rada, pristup usmjeren na vještine


Primljeno: 22. marta 2018.
Prihvaćeno za objavljivanje: 11. aprila 2018.

Creative Commons License
Kritička informacijska pismenost u akademskom kontekstu by Sonja Špiranec is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst