НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
О ЧАСОПИСУ НОВИ БРОЈ ПОЗИВ САРАДНИЦИМА АРХИВА ПРЕТПЛАТА КОНТАКТ ПРЕТРАГА
 

„Deutsche Nationalbibliothek“, Niederlassung Ffm, Foyer, „Armalamor“, Holz mit Stoffüberzug, Georg Baselitz, 1994.
Ћирилица Latinica English
 

Читалиште има ранг врхунског научног часописа националног значаја.


    ЧИТАЛИШТЕ: научни часопис за теорију и праксу библиотекарства, посвећен је развоју и неговању научно-истраживачког рада у областима историје библиотека, културолошко-комуниколошке и образовне функције библиотекарства, социологије књиге и читања, информационе писмености, организације знања, библиографије, менаџмента библиотека и библиотечко-информационих система, као и информационе и медијске технологије у контексту развоја библиотека.
    Објављивањем компетентних, рецензираних радова из наведених области, ЧИТАЛИШТЕ настоји да допринесе јачању библиотекарства као науке у Србији, да промовише дијалог између теоретичара и практичара, те да афирмише библиотеке и библиотекаре као носиоце развоја друштва.  [Више...]• 43. број ЧИТАЛИШТА доступан у пуном тексту •

Рубрика ТЕМА у новом броју:  Нова парадигма креативне економије и библиотеке

Микић, Христина: Финансијске иновације у библиотекама
Рикаловић, Гојко; Молнар, Дејан; Јосиповић, Соња: Основнe претпоставке и принципи економиjе дигиталног библиотекарства
Палфи, Анита; Родић Лукић, Весна; Родић, Јелена: Примена агилног управљања пројектима у библиотекама: Дигитална библиотека Суботица
Јокановић, Mилена: Библиотека као место: повратак музејону


 В И Д Е О   Р Е З И М Е И

Јелена Јовин:
Мотив читања на плакатима с краја 19. века у Дигиталним збиркама Њујоршке јавне библиотеке

   
Copyright