НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Илустрација на корицама: Детаљ са главног улаза у Националну библиотеку Шпаније Jose Luis Cernadas Iglesias - Entrada a la Biblioteca Nacional de España (Madrid)
Ћирилица Latinica English
 

Читалиште има ранг врхунског научног часописа националног значаја.


    ЧИТАЛИШТЕ: научни часопис за теорију и праксу библиотекарства, посвећен је развоју и неговању научно-истраживачког рада у областима историје библиотека, културолошко-комуниколошке и образовне функције библиотекарства, социологије књиге и читања, информационе писмености, организације знања, библиографије, менаџмента библиотека и библиотечко-информационих система, као и информационе и медијске технологије у контексту развоја библиотека.
    Објављивањем компетентних, рецензираних радова из наведених области, ЧИТАЛИШТЕ настоји да допринесе јачању библиотекарства као науке у Србији, да промовише дијалог између теоретичара и практичара, те да афирмише библиотеке и библиотекаре као носиоце развоја друштва.  [Више...]• Објављен је нови, 42. број ЧИТАЛИШТА •

Рубрика ТЕМА у новом броју:  Специјалне библиотеке

Вукотић, Бојана: Специјалне библиотеке и библиотеке научноистраживачких института и установа у Републици Србији 2019–2022
Дрманац, Мирко: Економска евалуација пословања специјалних библиотека: приступи и методолошки оквири
Јованчићевић, Милица; Мереник, Славица: Формирање и развој фонда Библиотеке Историјског института у Београду
Живановић, Владимир: Библиотека Удружењa ликовних уметника Србије
Марков, Мирјана: Набавка библиотечке грађе у Библиотеци Института за упоредно право
Никић, Сања; Миловановић, Милан: Историјски ход Библиотеке Археoлoшког института у Београду кроз рад библиотекара


 В И Д Е О   Р Е З И М Е И

Јелена Јовин:
Мотив читања на плакатима с краја 19. века у Дигиталним збиркама Њујоршке јавне библиотеке

   
Copyright