НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Илустрација на корицама: The Waseda International House of Literature (Haruki Murakami Library), Tokyo, Japan
Ћирилица Latinica English
 

Читалиште има ранг врхунског научног часописа националног значаја.


    ЧИТАЛИШТЕ: научни часопис за теорију и праксу библиотекарства, посвећен је развоју и неговању научно-истраживачког рада у областима историје библиотека, културолошко-комуниколошке и образовне функције библиотекарства, социологије књиге и читања, информационе писмености, организације знања, библиографије, менаџмента библиотека и библиотечко-информационих система, као и информационе и медијске технологије у контексту развоја библиотека.
    Објављивањем компетентних, рецензираних радова из наведених области, ЧИТАЛИШТЕ настоји да допринесе јачању библиотекарства као науке у Србији, да промовише дијалог између теоретичара и практичара, те да афирмише библиотеке и библиотекаре као носиоце развоја друштва.  [Више...]• Објављен је нови, 41. број ЧИТАЛИШТА •

Рубрика ТЕМА у новом броју:  Библиотекарски научни часописи и критеријуми академског напредовања

Тодоровић, Ивана: Периодика из области библиотекарства у Србији од 2017. до 2021. године
Чудић, Марко: Часописи и критеријуми академског напредовања у друштвено-хуманистичким наукама: упоредни поглед на тренутну ситуацију у Србији и Мађарској
Ђорђевић, Ана; Утвић, Милош: Квалитативни библиометријски индикатори у научним радовима депонованим у институционални репозиторијум Хемијског факултета


 В И Д Е О   Р Е З И М Е И

Јелена Јовин:
Мотив читања на плакатима с краја 19. века у Дигиталним збиркама Њујоршке јавне библиотеке

   
Copyright