NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ćirilica Latinica English
 


Br. 39  (Novembar 2021)

UVODNIK
Dragana Sabovljev: Biblioteke u vanrednim situacijama

TEMA
Kumar, Kutty: Digital Academic Education during Covid-19 Pandemic – Perception of College and School students in Andhra Pradesh
Stropnik, Alka: Dva u jedan – pandemija i potres u knjižnicama na području Hrvatske
Jeremić, Predrag; Sabovljev, Dragana: Rad javnih biblioteka u Srbiji u vanrednim uslovima izazvanim pandemijom Covid-19
Milošević, Violeta: Javne biblioteke i zaštita kulturnog nasleđa u vreme vanrednih situacija
Cvejić, Nebojša: Biblioteke i crveni alarm: iskustvo Biblioteke šabačke u poplavi i pandemiji Covid-19

BIBLIOTEKA
Stokić Simončić, Gordana; Đurašinović, Biljana: Biblioteke i knjižna produkcija u Evropi tokom 16. i 17. veka
Pržulj, Sonja: Klub čitalaca na engleskom jeziku u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske

ODRAZ
Jovin, Jelena: Zin publikacije
Drapšin, Aleksandra: Predstavljanje starih knjiga u Digitalnoj Biblioteci Matice srpske

IZLOG
Stefanović, Katarina: Biblioteke, tradicionalne crkve i verske zajednice u zajedničkoj misiji (Jablanović, Katarina, ur. Saradnja biblioteka sa bibliotekama tradicionalnih crkava i verskih zajednica u Republici Srbiji. Kraljevo, 2020)
Dragosavac, Branka: Prvi posleratni upravnik Gradske biblioteke u Pančevu (Tomandl, Mihovil. Autobiografija. Ivana Spasović, prir. Novi Sad, 2021)
Todorović, Ivana: Vodič kroz domaću stručnu periodiku
Uputstvo za pisanje prikaza knjiga
Uputstvo autorima
Politika časopisa