НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број


Предраг Мутавџић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за неохеленске студије
predrag.mutavdzic@fil.bg.ac.rs


Mанојло Хрисолора и првa хуманистичка грчка библиотека у Италији


Сажетак
Рад преставља покушај да се синоптички укаже на значај кратког, али веома плодоносног боравка једног од првих византијских хуманиста на италијанском тлу, Манојла Хрисолоре, који је био заслужан како за поновно покретање изучавања грчког језика и књижевности у Фиренци и Павији, тако и за формирање прве грчке библиотеке на северу Италије. Ова библиотека била је друга по величини и по богатству књига и рукописа одмах после Ватиканске библиотеке. Нажалост, после изненадне смрти овог угледног ерудите, њен целокупан књижни фонд је расформиран, једном броју књига се у потпуности изгубио сваки траг, док је само мањи број књига и рукописа имао срећу да се данас чува у неколико италијанских и европских библиотека. Највећи број грчких кодекса (пре свега, билингвалних), који су припадали Хрисолори, похрањен је управо у Ватиканској библиотеци.

Кључне речи:
хуманизам, библиотека, грчки језик, грчке студије, Фиренца, Павија, Манојло Хрисолора, СалутатиПреузми пун текст (336 KB)