НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број


Виолета Ракић
Универзитет у Новом Саду
Филозофсkи факултет — Библиотека, Нови Сад
violeta@ff.uns.ac.rs


Нови живот Старог села


Музеји на отвореном : зборник = Open Air Museums : memoir. Ур. Никола Крстић, Љиљана Гавриловић, Јелена Тоскић. Сирогојно : Музеј на отвореном „Старо село“, 2012.

У жељи да проникну у бит свог постојања и са надом у бољу будућност, „музејски посленици су схватили да, ако музеји не промене свој приступ стварности и не почну да раде нешто што се тиче живих људи, њихово време неминовно истиче, те су у другој половини XX века почели да се окрећу својој публици и њеним интересовањима, постајући све више велике туристичке атракције“. На овим темељима настао је зборник Музеји на отвореном.
Његов издавач, Музеј „Старо село“ у Сирогојну, основан је пре двадесет година и први је и једини музеј на отвореном у Србији. Смештен је у предивном етно-простору златиборског краја, скривен и заштићен од градске вреве. Чувар је културног наслеђа и један је од најпосећенијих у Србији. Зборник се бави његовом историјом, искуствима у раду, али и питањима даљег развоја и будућности овог типа музеја. Следећи пример „Старог села“, све већи број установа прихвата овакву концепцију простора.Преузми пун текст (141 KB)