НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број


Слободан Вулетић
ОШ „Коста Трифковић”, Нови Сад
slovu79@gmail.com


Кључеви комуникације


Милетић, Мирко и Невена Милетић. Комуниколошки лексикон. Београд: Мегатренд универзитет, 2012.


Ово дело представља аутентичну лексикографску публикацију, прву такве врсте на српском језику. Значајно је за научне раднике и стручњаке који се баве комуницирањем и комуниколошким проблемима како на академском, тако и на стручном нивоу. Лексикон је намењен студентима, теоретичарима, експертима и заинтересованим читаоцима који се баве журналистиком, лингвистиком, лексикологијом, културологијом, антропологијом, социологијом и филозофијом, као наукама које се доводе у везу са комуникологијом.Преузми пун текст