NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
ISSN 2217-5563
 

Novi brojĆirilica Latinica English
 


Br. 33  (Novembar 2018)

UVODNIK
Herši, Karla Robin: Agenda 2030 i biblioteke

TEMA
Mikić, Hristina: Kultura i Agenda održivog razvoja 2030
Vuksan, Vesna: Promenada 2030
Wyber, Stephen: A New Opportunity: The UN 2030 Agenda and Library Advocacy

BIBLIOTEKA
Trailović, Goran: Slobodnozidarska biblioteka Saveza Ujedinjenih Velikih loža Srbije
Rakić, Dragana: Trinaest knjiga iz lične biblioteke Jovana Sterije Popovića
Jovin, Jelena: Unutrašnja motivacija za rad bibliotekara

ODRAZ
Vojnović, Žarko: Prepisivačka delatnost u manastirima Karlovačke mitropolije u 18. veku
Dragosavac, Branka; Pavlović, Ana; Stefanović, Katarina: Bilten Knjižničar – glasilo za obuku bibliotekara Vojvodine

LINK
Kundačina, Bojan: Globalna vizija bibliotekarstva (IFLA, Kuala Lumpur, Malaysia, 2018)
Stojanović, Ivan; Arsenić, Vladimir: Centri informacija o Evropskoj uniji (Studijska poseta institucijama EU i zemljama članicama, Brisel, Belgija, 2018)
Marković, Dragana: Zalaganje za promociju i zaštitu vrijednosti (Prva Međunarodna konferencijia bibliotekara, arhivista i muzeologa, Cetinje, Crna Gora, 2018)
Stevanović, Ana; Obradović, Ivan: U potrazi za novim horizontima (Dani ICARUS-a&EURBICA Konferencija, Trogir, Hrvatska, 2018)
Ivanković, Bernadica: Biblioteke i ciljevi održivog razvoja UN Agende 2030 (43. Skupština Hrvatskog knjižničarskog društva, Opatija, Hrvatska, 2018)
Nikolić, Žaklina: Bibliobusi na evropskim putevima (Drugi susret bibliobusa i međunarodna konferencija bibliobusa Pečuj, Mađarska, 2018)
Ivanković, Bernadica: Novim tehnologijama do novih čitalaca (Savetovanje bibliotekara na temu Primena novih tehnologija i metoda rada u radu s decom i mladima u bibliotekama, Subotica, 2018)
Cvejić, Nebojša: Čuvari knjižnog blaga (Biblionet, Novi Sad, 2018)
Jablanović, Katarina: Biblioteke kao novi narativ gradova (Stručni skup Biblioteke u kulturnom životu Srbije, Kraljevo, 2018)

IZLOG
Stamatović, Desanka: O beogradskim javnim bibliotekama i njihovim dečjim odeljenjima (Драгосавац, Бранка. Дечја одељења Библиотеке града Београда. Београд, 2018)
Stevanović, Milica: Društveno čitanje (Kordon–Garsija, Hose–Antonio, Hulio Alonso–Arevala, Rakel Gomes–Dijas i Danijel Linder. Društveno čitanje. Beograd, 2017)
Radović, Aleksandar: Dubrovački list Slovinac (Богојевић, Татјана и Бојана Бјелица. Библиографија часописа Словинац (1878–1884). Београд, 2018)
Todorović, Ivana: Vodič kroz domaću stručnu periodiku
Uputstvo za pisanje prikaza knjiga
Uputstvo autorima
Politika časopisa