НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број
 
Структура часописа
Политика часописа
Савет редакције
Рецензенти
Редакција
CIP
Chicago Style
Упутство ауторимаЋирилица Latinica
 


Виолета Ракић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет – Библиотека
violeta@ff.uns.ac.rs

Бр. 29 (новембар 2016), стр. 117-118


Живи музеји


Крстовић, Никола. Музеји на отвореном: живети или оживети свакодневицу?. Сирогојно: Музеј на отвореном „Старо село“; Београд: Центар за музеологију и херитологију Филозофског факултета Универзитета, 2014.

Публикација Музеји на отвореном: живети или оживети свакодневицу?, већ у наслову упућује на другу димензију устаљених представа музеја. Поднаслов, ипак, указује на потпуно нови аспект посматрања музеологије – живети или оживети свакодневицу.
У Предговору, аутор М. Попадић, истичући значај постојања музеја на отвореном и поредећи га са класичним музејским збиркама, говори о томе да су „музеји на отвореном, скансени, задали себи задатак да баштине живот у његовој свакодневној, такорећи отвореној, форми.“


Преузми пун текст