НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА
ISSN 2217-5563
 

Нови број
 
Структура часописа
Политика часописа
Савет редакције
Рецензенти
Редакција
CIP
Chicago Style
Упутство ауторима



Ћирилица Latinica English
 


Гордана Стокић Симончић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет – Катедра за библиотекарство и информатику, Београд
gordana.stokic.simoncic@gmail.com

doi: 10.19090/cit.2017.31.56-61
Бр. 31 (новембар 2017), стр. 56-61


Друштво југословенских библиотекара и Библиотекарско друштво Србије:
континуитет професионалног удруживања


Сажетак

Од краја новембра 1929. до почетка 1941. године у Београду је деловало Друштво југословенских библиотекара, односно његова Београдска секција. Важни циљеви које је себи поставило Друштво углавном нису остварени, а због промене политичких, друштвених и економских прилика после Другог светског рата његов рад остао је мало познат генерацијама потоњих библиотекара.
Аутор овог рада полази од хипотезе да је период између два светска рата био – судећи према професионалним акцијама покренутим у сложеним политичким и скромним економским условима – доба узлета српског библиотекарства и да је визионарство ондашњих библиотекара уграђено у темеље послератног развоја професије код нас. У сусрет јубилеју, седам деценија деловања Библиотекарског друштва Србије, потребно је стручној јавности скренути пажњу на постојање професионалне асоцијације која јој је претходила, као и на могућност померања датума оснивања асоцијације за целе две деценије уназад.


Кључне речи:

библиотекари, удружења, Србија, Хрватска, Словенија, Југославија, Друштво југословенских библиотекара, Београдска секција, Библиотекарско друштво Србије


Примљено: 2. јула 2017.
Исправке рукописа: 15. августа 2017.
Прихваћено за објављивање: 3. септембра 2017.

Creative Commons License
Друштво југословенских библиотекара и Библиотекарско друштво Србије: континуитет професионалног удруживања by Гордана Стокић Симончић is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Преузми пун текст