NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
ISSN 2217-5563
 

Novi broj


Br. 21  (Novembar 2012)

UVODNIK
Stokić Simončić, Gordana: Bibliotekarstvo nije (samo) filološka disciplina

TEMA
Mikić, Hristina: Kultura i ekonomija: tržište u kulturi i njegovi savremeni trendovi
Rikalović, Gojko: Teorijsko-metodološke osnove merenja efekata tehnološkog progresa
   na razvoj bibliotekarstva
Vučković, Željko: Javne biblioteke kao faktor razvoja kreativne ekonomije i kulturnog turizma
Molnar, Dejan: Kultura kao pokretač razvoja kreativnih gradova i regiona
Devetaković, Stevan: Teritorijalni kapital i razvojne mogućnosti prostora
Blagojević, Predrag: Zakonski okviri društvene odgovornosti korporativnog sektora
Knežević, Borisav: Javne nabavke u kulturi s posebnim osvrtom na bibliotečku delatnost

BIBLIOTEKA
Živanović, Biljana: Odeljenje strane knjige Narodne biblioteke Smederevo
Lončar, Dragomir: Periodika u Biblioteci šabačkoj

MREŽA
Savić, Ana: Novi međunarodni kataloški pravilnik ili put ka apstraktnoj katalogizaciji

ODRAZ
Rajčetić, Zdravko: Vizuelne komunikacije u javnim bibliotekama – korisničko
   osvajanje prostora
Rikalo, Mirjana; Novaković, Dragoljub; Lazarević, Marija: Boja kao element u promociji
   grafičkih proizvoda koji stvaraju brend na temeljima vinčanske kulture

LINK
Nikolić, Ivana: Utisci sa IFLA konferencije Helsinki 2012.
Crnković, Vesna: Konferencija „Lokalna inicijativa za globalni razvoj, ponovo otkrivamo
   biblioteke“ Vašington 2012.
Georgiev, Elizabeta: Elektronski pristup Zaštitniku građana
Petrović, Vera: Osmi međunarodni susreti bibliotekara slavista u Sarajevu
Gostimirović, Slavica: Korisnici savremene biblioteke
Stevanović, Milica: Uloga biblioteka u razvoju kulturnog turizma
Đorđević, Violeta: Dvadeset četvrti Festival humora za decu u Lazarevcu
Georgiev, Elizabeta: Biblioteke i tinejdžeri

IZLOG
Anđelković, Željko: Ka savremenom muzeju (Krivošejev, Vladimir. Muzeji, menadžment, turizam: ka savremenom muzeju, od teorije do prakse)
Rikalo, Mirjana: Kreativna Srbija (Rikalović, Gojko, ur. Kreativna Srbija: novi pravac
   razvoja)
Trajković, Borjanka: Bibliografija kao sudbinski pratilac (Maksimović, Vojislav. Bibliografski
   i srodni ogledi)
Radović, Aleksandar: Gde se duša leči (Mirčov Svetlana. Biblioteka – ledžbenica duše)
Marinković, Marjan: Praktičan vodič za planiranje programa iz kulture (Jedna knjiga, jedan grad:
   planiranje programa Čitanje na teritoriji cele zajednice)
Radović, Aleksandar: Pregled „sitne knjige“ (Sitna štampana građa Biblioteke Matice srpske
   1801-1867. Redaktor Jasna Kartalović)
Medigović-Stefanović, Mila: Knjiga u medijima (Medijski tretman knjige. Priredila Neda
   Todorović)
Rudić, Gordana: Softverski sistemi za cirkulaciju bibliotečke građe (Tešendić, Danijela.
   Cirkulacija bibliotečke građe)
Jurić, Slavica: Od oglednog projekta do modela za sistemske promene u školskoj biblioteci
   (Stanišić, Katarina. Transformacija školske biblioteke u informacioni centar škole)
Trailović, Goran: Scandinavian Library Quarterly
Vukotić, Bojana: Vodič kroz domaću stručnu periodiku